Vandetolgi tookoht

Tõlgi töö kuulub üsna suurtesse ametitesse. Esiteks nõuab see suurepärast keeleõpet ning selle kunstist ja ajaloost lähtuvaid paljusid kontekste. Ilmselt seepärast lähevad filoloogiad humanitaarteaduste kõige hinnatumatesse õppesuundadesse, ehkki need nõuavad tegelikult ranget mõistust. Tõlk peab teistsuguse stiili sõnade abil tõeselt edastama saatja tipus sündinud mõtte. Millega tegelevad professionaalsed tõlgid igapäevaselt?

Kirjalikud ja suulised tõlked

Enamik tõlkeid töötab kas omal käel või tööandjate ja tõlkijaid vahendava tõlkebüroo kaudu. Kaks põhikriteeriumi, mille kaudu tõlked jagunevad, on kirjalikud ja suulised tõlked. Esimesed neist on kindlasti populaarsemad ja vajavad tõlkijalt suure täpsusega sõnatööd. Spetsiifilise tähemärgiga tekstide, näiteks kõrgelt spetsialiseerunud dokumentide õnnestumisel peab tõlkija töötama konkreetse valdkonna sõnade õige tasemega. Praeguses praktikas peab tõlkijal olema antud valdkond, et ta saaks püsiva valdkonna tekste tõlkida. Äärmiselt oluliste spetsialiseerumiste hulka kuuluvad rahanduse, majanduse ja IT valdkonnad.

Suuline tõlge on väljakutse, mitte ainult tõlkijaoskuste jaoks. Esiteks nõuab selline tõlge tugevust stressi, kiirete reaktsioonide ja võime samaaegselt mõtestada ja kuulata. Selliste tegevuste takistuse tõttu tasub Krakowis suulise tõlke määratlemisel valida kõrge kompetentsusega naine või tõlketurul konkreetse arvamusega ettevõte.