Tooohutus pollumajanduse ohtudel

Iga omanik, kes tegeleb plahvatuse ohuga, vastutab töökohtade plahvatuse tagamiseks dokumendi koostamise eest. Selline nõue tuleneb eelkõige majandus-, seisukoht- ja ühispoliitika 8. juuli 2010. aasta määrusest töötajate tööohutuse ja töötervishoiu miinimumnõuete kohta, mille puhul võib tekkida plahvatusohtlik keskkond (Dz.U. Nr 138, punkt 931.

Samal ajal tuleb märkida, et see kohustus oma seadusega kehtestati nn uue lähenemisviisi direktiiviga, st ATEX137.Enne töö algust peab tööjaamade kinnitamise dokument olema olemas enne töö algust. Edu korral, kui töökohaks või tegevuseks vajalikud toidud muudetakse ebatavalisel viisil (laiendatakse või muudetakse, tuleb selline dokument üle vaadata.Selliste materjalide arendamise peamine eesmärk on eelkõige plahvatusohtlikes piirkondades töötavate töötajate kaitse. Käesoleva dokumendi eesmärk on julgustada tööandjaid takistama plahvatusohtliku keskkonna teket. Selle eesmärk on ja plahvatus ise ära hoida.Töökoha kaitse dokument tuleb enne algust luua siis, kui on võimalik plahvatusohtlik keskkond töö tähtsuse kohta, kui tõendid selliste aluste kohta, nagu hapniku segu koos tuleohtlike tolmude, pulbrite, vedelike, gaaside või nende paaridega.Plahvatuskaitse dokument peaks sisaldama selliseid nõuandeid nagu:- üldteave, milles tuleks leida plahvatuskaitsega seotud dokumendid käsitlevad avaldused ja kuupäevad, \ t- üksikasjalik teave, mis hõlmab riskianalüüsi ja plahvatusohtu, kuidas ennetada ja võidelda sellise plahvatusega, kaitse selle mõju eest, \ t- täiendav teave, näiteks protokollid, sertifikaadid.Pangas tuleks mainida, et töökaitse dokument enne algust elab tõenäoliselt riskiarvamusega.