Pohivara arvestuse pidamine naiteks

Kohustust pidada kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta jooksul kassaaparaadi kujul elektroonilist seadet arvestust kõik ettevõtjad, kes täidavad finantskampaaniat ja pakuvad oma vara ka üksustele, kellel puudub registreeritud finantstegevus ka kindla maksumääraga põllumajandustootjatele. Fiskaalsete valuutade uudiseid rakendatakse järk-järgult.

Viieteistkümnenda aasta viieteistkümnendal aastal tühistas seadusandja vabastuse kohustusest pidada elektroonilisi dokumente üksustele, kelle hulgas ta märkas eeskirjade rasket rikkumist. Need rikkumised puudutasid peamiselt teostatud tööde tegeliku käibe alahinnangut, et see sobiks kahekümne tuhande käibe piiridesse, mille puhul ei olnud kohustust pidada õnne ja teenuseid käsitlevat arvestust sularahaautomaadi ja selle kaudu tasumise teel. Rahandusministeeriumi sõnul olid sellised tööstusharud, mis kõige sagedamini lubasid seda rikkumisstandardit, haridusasutuste territooriumil läbi viidud autode meetodid, sõidukite diagnostikajaamad, arstid, hambaarstid, juuksurid ja sööklad. Seadusandja väidab ka, et iga registreeritud majandusüksuse käibe registreerimine, mis osutab teenuseid, mis osutavad tarbijatele ilma registreeritud äritegevuseta, on ühekordse maksumuse puhul oluline samm läbipaistvuse ja müügi atraktiivsuse suurendamise seisukohast ning samuti tagada nende õiguste lihtsam ja lihtsam rakendamine tarbijate kohtus. Koos kõnealuse määruse neljanda määrusega olid rehvide asendamise teenused, tehnilised küsimused ja konsultatsioonid ning maksunõustajad, juuksurid ja kosmetoloogid kohustatud kassaaparaadi koheselt paigaldama koos 2000. aasta jaanuari esimese seitsmeteistkümnenda aastaga. Sellistel juhtudel on erieeskirjadega hõlmamata ettevõtjad aega, mis võrdub kahe kuu möödumisega, kui kassaaparaadi paigaldamisel ületatakse kahekümne tuhande toote piirmäär.