Gastronoomia areng poolas

ATEX-direktiiv, tuntud ka kui uus väljunddirektiiv, on materjal, mille põhieesmärk on lähendada Euroopa Liidu liikmesriikide seadusi kaitsesüsteemide ja -seadmetena, mida kasutatakse metaani- või kivisöetolmu plahvatusohtlikes piirkondades.

https://neoproduct.eu/ee/hallu-forte3-tervendab-halukow-igavesti/

See teave määratleb peamiselt põhilised ohutusnõuded, laiad tootevaldkonnad ja ka selle, kuidas tõendada vastavust olulistele ohutusnõuetele.Põhimõtteliselt on Euroopa standarditel oluline väärtus, mis kirjeldavad üksikasjalikult tehnilisi viise ohutusnõuetele vastavuse tõendamiseks. Direktiivi kohaselt peetakse toote vastavust väärtusele vastavaks rangetele ohutusnõuetele.Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavatele seadmetele ja kaitsesüsteemidele esitatavad ühised atex-nõuded on esitatud direktiivi II lisas. Räägitakse üldistest nõuetest, materjalide valimisest, kavandamisest ja ehitamisest, võimalikest süüteallikatest, välistest mõjudest tulenevatest ohtudest, nõuetest turvaseadmetele ja süsteemi turvalisust tagavate nõuete integreerimisest.Koos soovitustega peab tootja mõtlema lisaseadmete ja kaitsemeetodite abil plahvatusohtliku keskkonna tekke takistamisele, plahvatusohtliku keskkonna süttimise vältimisele, plahvatuse peatamisele või piiramisele.Seadmed ja kaitsesüsteemid tuleks muidugi ehitada nii, et plahvatuse võimalus oleks võimalikult suur. Neid tuleks ette valmistada tehniliste teadmiste õpetamiseks. Ja seadmete küljed ja komponendid peavad olema stabiilsed ja vastavalt tootja juhistele.Igal seadmel, kaitsesüsteemil ja aparaadil peaks olema CE-märgis.Seadmete võrkudes või kaitsesüsteemides kasutatavad materjalid ei tohi olla tuleohtlikud. Nende ja ilmastiku vahel ei saa toimuda reaktsioone, mis võiksid potentsiaalset plahvatust esile kutsuda.Nõud ja kaitsesüsteemid ei tohi põhjustada kahjustusi ega muid vigastusi. Nad peavad tagama, et nende töö ei põhjusta liiga kõrgeid temperatuure ega kiirgust. Need ei tohi põhjustada elektrilisi ohtusid ega tekitada ohtlikke olukordi.